1. Rekisterinpitäjä

Nimi:                                   T:mi Pasi Salmu

Y-tunnus:                           2776974-1

Osoite:                               Emmantie 2.

Postinumero:                     44400

Postitoimipaikka:               Konginkangas

Puhelinnumero:                0400 541866

Sähköpostiosoite:             pasi@mittapuku.fi

 

  1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

 

Nimi:                                   Riku Kaukometsä

Osoite:                               Kotkantie 39

Postinumero:                     44120

Postitoimipaikka:               Äänekoski

Puhelinnumero:                0407759155

Sähköposti:                        riku.kaukometsa@gmail.com

 

  1. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakkaan käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon. ja suoramarkkinointi kirjeiden lähettämiseen

 

  1. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella.

  1. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi sähköpostiosoite ja puhelinnumero ja Google Analyctis tiedot sivuston kehittämistä varten.

 

  1. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi Asiakas voi vaatia tietojaan poistettavaksi sähköpostilla riku.kaukometsa@gmail.com.

 

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

 

  1. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

  1. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

  1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle sähköpostissa osoitteeseen riku.kaukometsa@gmail.com tai kirjeitse kotkantie 39 44120 Äänekoski.

 

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.